Kontakt

“GAS LIDER” d.o.o. je preduzeće koje u svojim dugoročnim planovima ima zadatak da svojim angažovanjem i stručnošću opravda kako svoje ime, tako i poverenje poslovih partnera.

PIB: 104110760

ŠIFRA DELATNOSTI: 4674

MATIČNI BROJ: 20091029

Tekući računi:

Banka Intesa: 160-354857-80

ProCredit Bank: 220-73134-07

Raiffeisen Bank: 265-1040310000156-75

NLB Bank: 310-0000000220923-51

Preuzmite obrasce:

Obrazac za identifikaciju

Gas Lider - BEOGRAD, Centrala firme

Adresa: Beogradska 132b,11224 Vrčin – Beograd

Tel: +381 11 8053-370, 8055-803

Fax: +381 11 8053-370

Email:office@gaslider.rs

Gas Lider - NOVI SAD

Adresa: Omladinskih radnih akcija 31,21000 Novi Sad

Tel: +381 21 6419-139 , 6419-138

Tel/Fax: +381 21 6419-138

Email:officens@gaslider.rs

Gas Lider - NIŠ

Adresa: Dušana Popovića 22,18000 Niš

Tel: +381 18 323 0729

Fax: +381 18 323 0729

Email:officenis@gaslider.rs