Naš tim

BEOGRAD

Goran Lazović

Prodaja / Tehnička podrška

E:goran@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 040

Nikola Ristić

Prodaja / Nabavka

E:nikola@gaslider.rs

P:+381 64 65 77 051

Žarko Popović

Logistika / Tehnička podrška

E:zarko@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 043

Predrag Spasić

Tehnička podrška / Prodaja

E:predrag@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 044

Nenad Spasić

Tehnička podrška/Servis/Prodaja

E:nenad.spasic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 413

Aleksandar Stanković

Prodaja

E:aleksandar.stankovic@gaslider.rs

P: +381 62 88 36 801

Nikola Vidaković

Prodaja

E:nikola.vidakovic@gaslider.rs

P: +381 66 866 87 37

Radmila Nerandžić

Prodaja

E:radmila@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 049

Aleksa Novković

Nabavka

E:aleksa.novkovic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 410

NOVI SAD

Milan Jelisavčić

Prodaja / Tehnička podrška

E:milan@gaslider.rs

P:+381 64 65 77 045

Igor Delkić

Tehnička podrška / Prodaja

E:igor.delkic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 511

Darko Perin

Prodaja 

E:darko.perin@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 414

Goran Bilić

Prodaja / Tehnička podrška

E:goran.bilic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 046

NIŠ

Milan Kostić

Prodaja / Tehnička podrška

E:milan.kostic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 412

Marko Stojanović

Prodaja / Nabavka

E:marko.stojanovic@gaslider.rs

P:+381 64 65 77 513

Stefan Milosavljević

Prodaja / Tehnička podrška

E:stefan.milosavljevic@gaslider.rs

P:+381 66 866 86 57

Nikola Božić

Prodaja

E:nikola.bozic@gaslider.rs

P:+381 64 87 29 325