IMP pumpe

IMP Pumps d.o.o. je slovenačka kompanija koja se bavi proizvodnjom pumpi, sa sedištem u Komendi, u Sloveniji.

Sa proizvodima i uslugama sopstvenih i strateških partnera, kompanija se pozicionira kao dobavljač integrisanih rešenja. Sa specijalizovanim veštinama kompanija rešava probleme vezane za prevoz tečnog medija. Ovo obezbeđuje udobnost kućnog okruženja i optimalne uslove rada u industriji.

Više od 96 % proizvodnje je prodato u preko 80 zemalja širom sveta. Kompanija je inovator u oblasti elektro komutiranih potopljenih motora i poseduje sertifikat kvaliteta ISO 9001: 2015

Istorijat

IMP Pumps d.o.o. je osnovana 1947 I postojao je kao deo IMP sve do kasnih 1980ih. Kompanija je uspešno opstala na svojim nogama posle promena u ekonomskom sistemu I turbulentnih 90ih.

Kompanija je privatizovana 1997 I 1999. U isto vreme je investirano u razvoj, marketing, informacione tehnologije I elektronsko poslovanje. 2000 godine, kompanija je restrukturirana I preimenovana u IMP PUMPS d.o.o. Pristup Slovenije u EU je još jedna inicijativa za intenzivan razvoj prodajne mreže IMP PUMPS na promenjivom evropskom tržištu, bilo direktno ili preko svojih poslovnih partnera

Razvoj

IMP Pumps d.o.o. ima sopstveni odsek za istraživanje i razvoj, koji dobija oko 15% od ukupnih sredstava. Odeljenje za razvoj odgovorno je za razvoj cirkulacionih pumpi sopstvenog proizvodnog programa. Ova rangirana IMP Pumps d.o.o. na samom vrhu evropskog vrhunca tehnologije.

Zaposleni u kompaniji IMP PUMPS su svesni da su postali deo globalnog razvoja i važnosti okruženja u kojem žive. Naši proizvodi su energetski efikasni i ekološki prihvatljivi. Stalno razvijamo nove i isplatljivije pumpe koje zamenjuju stare vrste i investiraju u razvoj inteligentnih pumpi. Odlične rezultate su postigle nove NMT serije pumpi, koristeći tehnologiju stalnog magneta za vrlo visoke stope efikasnosti. Ovo rangira IMP Pumps d.o.o. na samom vrhu evropskog vrhunca tehnologije.