Rehau

Još od osnivanja firme, REHAU nastoji da kroz individualne recepture plastičnih masa ovlada novim područjima primene. Polazna osnova: uobičajene materijala zameniti efikasnijim polimernim materijalima i kreativnim sistemskim rešenjima kupcima ponuditi dodatnu korist.

Na više od 170 lokacija, preko 19.000 zaposlenih u 54 zemlje doprinosi rastu i razvoju naše kompanije. REHAU je aktivan na pet kontinenata i kontinuirano širi svoju mrežu kako bi kao partner bio na licu mesta. Porodična kompanija želi i u budućnosti da ostane nezavisna, i orijentisana je ka srednje- i dugoročnim ciljevima , te joj nije primarno ostvarivanje brzog profita. Aktivnosti se zbog toga već danas orijentišu na temama od značaja za budućnost, kao što je energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, upravljanje vodama, „Mobility & Future Living“.

Od 1996. godine Uprava za jugoistočnu Evropu ima sedište u Guntramsdorfu kod Beča. Početkom 2007. godine, u toku reorganizacije rukovodeće strukture unutar REHAU grupe, uprava za jugoistočnu Evropu preimenovana je u region (SE). Tom regionu pripada Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Kosovo, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Austrija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Slovačka, Češka, Turska, Mađarska, Ukrajina i Kipar.

Pored fabrike u Neulengbach-u postoji proizvodni pogon i u Osmaneli (Turska). Austrija danas sa više od 1.450 zaposlenih na nivou regiona SE, na 24 lokacija, u 19 zemalja pruža svoju podršku na područjima Finance, Human Resources, primenjena technologija, Supply Chain Management, IT/IS i Marketing/Communications/Public Relations. Oko 450 zaposlenih trenutno radi za REHAU u Austriji, a ostatak od 1.000 u ostalim zemljama.